Garanciális feltételek

Garanciális feltételek

Kizárólag az Eladó által forgalmazott termékekre terjed ki, amelynek időtartama, szavatossága, jótállása, gyártótól függő. A vásárlás bizonyításának dokumentumai, számla, jótállási jegy egy példánya, elektronikai termék esetén a beszerelő szakműhely számlája elengedhetetlen feltételei. A jótállási igényeket rendelet szabályozza (az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak). Az Eladó által szállított árukat át kell vizsgálni a szállítást követő három napban. Ha hibát észlelnek, azt azonnal írásban jelezni kell az Eladó felé. Ha semmilyen jelzést nem kap az Eladó, úgy tekinti, hogy a termék megfelelő minőségű. Megalapozott és időben történő panasz esetén az Eladó eldönti, hogy kijavítja-e a hibát, vagy kicseréli az árut egy meghatározott időn belül, de legkésőbb a hiba jelzésének idejétől számított hatvan munkanapon belül. A Vevőnél vagy egy harmadik félnél nem megfelelő kezelésnek, beállításnak, használatnak, bármilyen külső befolyásoló tényezőnek, nedvességnek, hőségnek vagy hidegnek köszönhetően felmerülő károkra nincs jótállás. A Vevő tudomással bír a fentebb felsorolt veszélyekről és ezek a jótállási jogosultság megszűnésére vonatkozó következményeiről.Az Eladó kizárólag a termékben keletkezett gyári hibákra vállal jótállást. 

 

Elállás joga 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről "A távollévők között kötött szerződés alapján a fogyasztó (vállalatok, cégek nem fogyasztónak számítanak), házhozszállítás esetén, az átvétel napjától 8 munkanapig gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát. Ezt kizárólag előzetes írásbeli jelzés alapján tudjuk figyelembe venni, amelyet levélben vagy az info@inetworks.hu címre szükséges küldeni. Az INet-Works Bt. köteles a fogyasztó által kifizetett összeget (a szállítási költség ennek nem része) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. Portóval terhelt csomagokat nem áll módunkban átvenni. A terméket eredeti, sértetlen állapotában kérjük, a számlával együtt - 8 munkanapon belül- visszaküldeni a számlán szereplő elérhetőségre. Az INet-Works Bt. azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Nem rendeltetésszerű használat, mely esetben az áru újbóli értékesítésre nem kerülhet. Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (például az egyedi konfiguráció vagy notebook), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta. "

Az elállási jog nem gyakorolható, ha a terméket személyesen az irodánkban, vagy ingyenes kiszállítás alkalmával vette át! 

Figyelem, a visszaküldés költsége a vevőt terheli! 

Ügyfélszolgálatunkat az info@inetworks.hu e-mail címen érheti el. Észrevételeivel, panaszaival kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.